΄Αρθρο του Ν. Π. Αποστολόπουλου για τον Κωνσταντίνο Καλλάρη με αφορμή τον θάνατό του.
Μηνιαίο περιοδικό "ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ", αριθ. φύλλου 29, Αθήνα Μαϊος του 1940
(Οικογενειακό αρχείο Μαρίας Καλλάρη)

*******