Ποίημα του Ανδρέα Ι. Βλάχου
αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Καλλάρη
(Οικογενειακό αρχείο Μαρίας Καλλάρη)

*******